Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.02 16:08 - Речник на духовните термини в индуизма
Автор: netsky Категория: Лични дневници   
Прочетен: 403 Коментари: 4 Гласове:
4

Последна промяна: 20.02 09:42А
Ачаря: учител
или Гуру
адвайта: недвойнственост, често неправилно определяна като “монизъм”
агами карма: добри и лоши действия, очаквани да донесат плод в бъдещи раждания
ахам: азът, въплътеното себе, душата
ахам спхурана: трепетът на Блаженството на Себето в Сърцето
ахам сварупа: собствената природа на човек
ахамкара (или аханкара): его
аджнана: невежество, знание за различие
ананда: блаженство
анартха: лошо, безполезно
антахкарана: апарат за вътрешно възприятие
антармукха дришти: вътрешно зрение
апана: един от петте жизнени дъха
арпана: отвъд проявения живот; свободен от живот
асана: йогическа поза
ащанга йога: йога състояща се в дисциплина от осем степени
атман (или атма): Себето; първоизточникът на живота и усещането
атма дхяна: съзерцанието на Себето
атманусандхана: правене
атма вичара: изследване в Себето
авидя: незнание, невежество

Б
Бхагаван: често използвано име за Бог; титла използвана за човек като Шри Рамана Махарши, който е признат като осъзнал своята идентичност със Себето
бахирмукха дришти: външно ориентирано съзнание
бхакта: поклонник
бхакти: преданост и любов
Бхарата: форма на обръщение, използвана от Шри Кришна към Арджуна, в Бхагавад Гита, значещо сияеща душа
бхавана: продължителна медитация; устойчива концентрация на ума
Брахма: Бог на Творението; Бог като Творец
Брахман: Върховният Абсолют
буддхи: интелект; един от четирите аспекта на вътрешния орган

В
Вайкунта: обителта на Вишну
вайрагя: свобода от светските желания; безстрастие
васани: склонности, тенденции или предразположенията на ума в настоящия живот, заради преживявания от предишни животи
Васудева: Бог Кришна като син на Васудева, Богът, чието проявление е целият този свят; един от 108-те Упанишади, показващ пътя на Васудева
Веда: свещените книги на индусите: Риг, Яжур, Сама и Атхарва, разкрити благодарение на ришите
Веданта: абсолютната Истина установена от Упанишадите, Брахма Сутрите и Бхагавад Гита, написани от Шри Вяса; краят или връхната точка на Ведите
вина: струнен инструмент
вичара: изследването на Истината за Себето
видехамукти: освободено същество, след като е напуснало тялото
виджнанамарга: пътят на различаващото знание
Вишну: Бог като съхранител; един от Индийската Троица
вишая васани: предразположението към сетивни наслаждения
вивека: различаване
вийога: разделение
вяна: един от петте жизнени дъха, причиняващи циркулацията на кръвта и разпространението й по цялото тяло
вявахарика: феноменалното или емпиричното

Г
Ганапати: големият син на Бог Шива, премахващия пречките; същия като Бог Ганеша, главният от войнството на Бог Шива
Гудакеша: епитет на Арджуна, победителя на съня; Бог Кришна използва този термин за обръщане към Арджуна
гуни: трите основни качества, тенденции или напора, под които лежи цялото творение; саттва, раджас и тамас, охарактеризирани съответно като бяло, червено и черно

Д
дахара видя: съзерцаването на божество в пещерата на Сърцето
дева: бог или божествено същество
девата: богиня
Деви: Божествената Майка или богиня
дхарма: благочестиви дела; хармоничен живот; естественият дълг на човек; вродени качества
дхяна: медитация; седмото стъпало в рамото на осемчленната йога
дрик: субект
дришя: обект
джаганмая: мистерията на света
джива: индивидуалната душа
дживан мукта: човек осъзнал върховното тъждество, докато е още в тяло
дживан мукти: освобождение в настоящия живот
джнана: знание за Абсолютната трансцедентна форма и безформеност
джнана марга: пътят на знанието
джняни: Себереализиран мъдрец; човек, който е постигнал осъзнаване чрез пътя на Знанието

И
Индра: Богът на девите; първият ученик на Брахма Видя; Божествената Майка била негов учител
Иша: върховният Бог
Ишвара: името на върховния Бог индикиращо неговата власт над световете

К
Кайлаш: планина в Хималаите, известна като обителта на Бог Шива
кайваля: абсолютното Единство; крайната еманципация; един от 108-те Упанишади
кали юга: последната от четирите епохи на света, наречени Крита, Трета, Двапара и Кали; Изчислено е, че Кали е започнала през 3102 г. преди Христа
кама: желание; физическа любов
карма: действие, работа, дела; също плодовете на действието, акумулирани по три начина: санчита, прарабдха и агами; съдба
карма марга: пътят на ритуала, религиозни задължения и действия
кевала кумбхака: задържане на дишането, водещо до утихване на ума, без вдишване и издишване
кшетра: свещено място за поклонение; в йога, градът или полето на тялото
кшетраджна: съзнателният принцип (познат) във полето на тялото; абсолютният свидетел, осъзнаващ трите състояния на Себето: будното, съня със съновидения и дълбокия сън
кундалини: мистичен кръг от три и половина пъти навита змия, разположени в пъпния регион; йогическият първоизточник на змийската сила; първичната мая

Л
лая: абсорбция; в йога, абсорбция на дишането и ума в Сърцето
лингам: вертикална колона от камък със заоблен край, символ на непроявения Шива

М
Махарши (маха риши): велик риши или мъдрец
махат: интелектуалният принцип, като източник на ахамкара – от Абсолюта води началото си непроявеното, от него махат, а от махат - аханкара
махатма: възвишена душа; високо духовна личност; учител в хармония с безкрая
махавакя: четирите основни изречения, прокламиращи истината за Брахман, едното от което е от Айтарея Упанишад от Риг Веда, Брихадаранакя от Яжур Веда, Чхандогя от Сама Веда и Мандукя от Атхарва Веда; един от 108-те Упанишади, обясняващи махаваките
Махешвара:  един от петте аспекта на Бог Шива като скриващ истината от душите, докато тяхната карма не е напълно отработена
манана: размишляване; втората от трите етапи на Ведантическата реализация
манас:  ум, разум, мисловна способност; също използван за съвкупност на читта, буддхи, манас и ахамкара
мантрам (мантра): космически звукови форми на Ведите, използвани за обожание и молитва; семена букви за медитация във формата на Бог; ритуални заклинания
марана: изкуството причиняващо смърт чрез свръхестествени сили
матх: средище или обител на садхута
мая: илюзия, лъжливо явление; персонифицирана илюзия
митхя: лъжливото
мокша: освобождение; окончателна еманципация; свобода от прераждането
моуна: тишина; необяснимото; истината за Брахман, изразена от познаващия Брахман просто чрез пребиваване в покой
мудра: поза на ръка при обожаване или танц
мукта: освободена личност
мукти:  освобождение
мутт: виж матх

Н
нади: 72 000 нерви на тялото, пренасящи жизнената сила, от които ида, пингала и сушумна са трите главни; в състояние на самадхи всички те се сливат в един – пара или амрита нади
наша: унищожение
нидидхяссана: последната от трите степени на Ведантическата реализация; непрекъснато съзерцание
нираса: липса на желание
нирвикалпа самадхи: най-високото състояние на концентрация, в което душата губи всяко чувство за различие от Универсалното Себе, но е временно състояние, от което има връщане към его-съзнанието
нишчала бхава:  неподвижност; устойчивост; вечност
ништха: пребиваване в устойчива медитация
нияма: дисциплина; религиозни задължения, предписани от втората от осемте етапи на йога

П
падма: лотос; йогическа поза, в която десният крак е поставен на лявото бедро, а левият крак на дясното бедро
прамапада:  висшето състояние
парамартхика: епитет на Арджуна, значещ този, който унищожава враговете си
Параматман: истинското Себе, Върховното Себе
Партха:  Арджуна, син на Притха; друго има е на Кунти, неговата майка
праджнана гхяна: Брахман; Абсолютът, неизменното знание
пракрити: първичната субстанция, от която са създадени всички неща; първичната природа
прамада: отклоняването от пребиваването в Абсолютът
прана: първият от петте жизнени дъха, центриран в Сърцето
пранава джапа: повторение на Ом
пранаяма: контрол на дишането
прарабдха карма:  тази част от съдбата заради минали действия (карма), която носи плодове в настоящото раждане
Прастхана Трая:  трите канона на Веданта:  трите Ведантически свещени текстове: Упанишадите, Брахма Сутрите, Бхагавад Гита
пратяхара: отдръпване на сетивата от обективността: петото стъпало в стълбата на йога
Пурани:  единадесет свещени книги, дадени от Вяса, отнасящи се до първичното и вторичното творение, родословие на кралете и т.н.
пурнам: завършеност, безкрай
Пуруша: дух, душа, първоизточникът на живота
Пурушартха: човешки цели; цели на човек, заслужаващи постигане, дхарма, артха, кама и мокша

Р
Рагхава: епитет на Шри Рама, като принадлежащ на линията на Рагху
раджа йога: основната система на йога, дадена от Патанджали
раджас: едно от трите основни качества, описано като червено, първоизточник на дейността, страстта (виж гуна)
риши: мъдрец (виж също и махарши)
Рудра: Бог Шива в един от неговите пет аспекта; Бог като разрушител

С
Сада Шива: върховният Бог като вечна доброта
сатгуру: велик Учител, истински или съвършен Гуру
садхана: духовно търсене или път към освобождението; техника на духовно усилие
садху: аскет или човек, който е отхвърлил света в търсене на освобождението
сахасрадала:  хилядолистният лотос; центърът на просвещението преживян във върха на главата при йогическия път
сакши: свидетел
самана: един от трите жизнени дъха
санчита карма: натрупаната карма от предишни раждания, която остава да бъде изживяна
санкалпа: воля, умствена дейност, мисъл, теденции и привързаности
Санкхя: една от системите на Индийската философия
санняса: отречение
саннясин: човек или поклонник, който е отхвърлил света
сантоданта: човек, който е спокоен и има себеконтрол
сарватма бхава: състоянието на преживяването на Себето като всичко; пребиваване в единство с Битието
сат: съществуване; чисто Битие
Сатчитананда: Битие-Съзнание-Блаженство
саттва: тенденция към чистота; една от трите гуни
савикалпа самадхи: състояние на съзнанието, в което разликата между знаещ, знание и познато не е изгубена още
сиддха: човек притежаващ свръхестествени сили и способен да извършва чудеса; човек, който е изпълнил целта
сиддхи: осъзнаване, постигане; също свръхестествени сили
Сканда: по-младият син на Бог Шива; водачът на божественото войнство; Бог Субрахманя
Смрити: авторитетни Индийски свещени писания, освен Ведите (Шрути)
сушупти: дълбок сън
сварупа ништха: пребиваване в Себето

Т
тамас: тъмнина, невежество, инертност; една от трите гуни
танмая ништха: пребиваване в Себето
тапас: религиозни аскетизми
тат: Това; Брахман
таттва джнана: знание за Брахман или Атман
тат-твам-аси: "Ти си Това" (“Това си Ти”)
турия: четвъртото състояние; Съзнанието като свидетел – вечно присъстващо и непроменящо се, за разлика от променливите състояния: будно, сън със съновидения и дълбок сън

У
удана: един от петте жизнени дъха, чието седалище е във врата
Упадеша: духовно водачество или учение дадено от Гуру
Упанишади: философски писания, съставна част на Ведите

Х
хома: огнено жертвоприношение
хридаям: Сърцето (хриди + аям = център + това); седалището на Съзнанието в гърдите

Ч
чакра: колело, йогически център за концентрация
Чандраяна: изкупителен пост за цял месец, започващ от пълнолуние, храната е намаляна всеки ден с по една шепа за две седмици и увеличена по същия начин през светлите две седмици
чит: абсолютната интелигентност или съзнанието
Читта: ментална форма, обърната към обекти; този аспект на ума, в който са складирани впечатленията, паметта

Ш
шастри: свещени текстове
Шакти: проявената енергия на божествения аспект, представен митологично като съпруга на Бог; Динамичния аспект
Шива: върховният Бог; един от Индийската Троица; Статичният аспект, който съдържа в себе си и динамичния аспект
Шивохам: повтарянето на “Аз съм Шива”
шраддха: искреност, доверие; вяра във теоретичното знание за Истината
шравана: слушането на Истината от Учителят
Шрути: Ведите, чути от мъдреците в тяхното трансцедентално състояние и предавани устно на учениците

Я
яма: себеконтрол, първото стъпало в стълбата на осемчленната йога; въздържане от лъжене, убиване, крадене, похот и алчност

 

Източник:

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_Hinduism_terms

Гласувай:
4
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. barin - Интересни термини, nesski. Пуб...
19.02 20:48
Интересни термини, nesski. Публикувал си полезна информация, която няма как да се помни.
Поздрави!
цитирай
2. netsky - Благодаря, barin
20.02 09:45
Да, действително е полезна информация.
цитирай
3. wonder - С радост прочетох, припомняйки си. ...
21.03 10:02
С радост прочетох, припомняйки си...
Благодаря ти!
Искам да съм мукта, принадлежаща на своята джаганмая и постигнала своята яма. :)))
цитирай
4. netsky - :)
21.03 13:05
wonder написа:
С радост прочетох, припомняйки си...
Благодаря ти!
Искам да съм мукта, принадлежаща на своята джаганмая и постигнала своята яма. :)))

Си!
Няма нещо, което да не Си!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: netsky
Категория: Лични дневници
Прочетен: 226962
Постинги: 99
Коментари: 283
Гласове: 7899